Abisko Consulting

Abisko Consulting är ett svenskt företag verksam med utveckling av informations- och kvalitetssystem.

Exempel på tjänster som erbjuds:

  • Upprättande av kravspecifikationer inför utveckling eller upphandling
  • Design och utveckling av informationssystem och verksamhetsprocesser efter verksamhetens behov
  • Framtagning av avancerade databasrapporter och analyser
  • Validering av informationssystem efter kvalitets- eller myndighetskrav

Namnet Abisko (uttalas a-bisko) nordsamiska Ábeskovvu, kommer från ett litet samhälle längs Torneträsk och betyder ”skogen vid det stora vattnet”. Abisko är en ingångsport till den svenska fjällvärlden och området är känt för dess vackra natur. Det utgör en samlingspunkt för fjällvandrare och naturälskare både sommar- som vintertid.

Abisko Consulting is a Swedish enterprise developing information and quality systems.

Among the services offered are:

  • Creating requirements specifications to prepare for development or procurement
  • Design and development of information systems and business processes complying with the requirements of the business
  • Creating advanced database reports and analysis
  • Validation of information systems complying with quality- or regulatory requirements

The name Abisko (pronounced a-bisko) Northern Sami: Ábeskovvu, comes from a small community situated above the Artic Circle close to Torneträsk. Abisko is an access port to the Swedish mountain world and is widely recognized for its beautiful nature. It is a gathering place for mountain and nature lovers during summer as well as winter.

Kontaktuppgifter / Contact details:

  • info (at) abisko.consulting