Abisko Consulting

Abisko Consulting är ett svenskt företag verksam med utveckling av informations- och kvalitetssystem.

Namnet Abisko (uttalas a-bisko) nordsamiska Ábeskovvu, kommer från ett litet samhälle längs Torneträsk och betyder ”skogen vid det stora vattnet”. Abisko är en ingångsport till den svenska fjällvärlden och området är känt för dess vackra natur. Det utgör en samlingspunkt för fjällvandrare och naturälskare både sommar- som vintertid.

Abisko Consulting is a Swedish enterprise developing information and quality systems.

The name Abisko (pronounced a-bisko) Northern Sami: Ábeskovvu, comes from a small community situated above the Artic Circle close to Torneträsk. Abisko is an access port to the Swedish mountain world and is widely recognized for its beautiful nature. It is a gathering place for mountain and nature lovers during summer as well as winter.

Kontaktuppgifter / Contact details:

  • info (at) abisko.consulting